George Anghelescu – Ștefan Ungureanu : THE UNBEARABLE OTHER

Expoziţia The Unbearable Other, deschisă la Atelier 030202, este construită ca un dialog vizual între George Anghelescu și Ștefan Ungureanu. Pornind de la același subiect formal, general, ales de comun acord – imagini foarte mediatizate ale conflictelor violente din istoria recentă cei doi artiști aduc tema în particularul fiecăruia și disecă ideea inițială oferindu-i [re]interpretări, diversificări și puneri în sens foarte personale. Discursul celor doi artişti este articulat în jurul unei tematici complexe: raportul dintre identitate şi alteritate.

În construcția discursurilor “celalalt” este miza și reperul contrastului continuu care, simultan, creează și eliberează tensiune. Conflictul dintre ei conține elemente pozitive, substanța ce provoacă două personalități creatoare distincte, care se conturează pe sine prin raportare antagonică la problema „celuilalt”. The Unbearable Other  problematizează esenţa duală a conflictului: eu-ca altul și eu ca sine, eul diferind de sine și eul întorcându-se la sine, fiind premisele de la care pornesc ambii artiști. Comparația generează complementaritate, prin intermediul căreia fiecare dintre ei este pus într-o lumină nouă.

În seria „Inner Forum” George Anghelescu urmărește violența din imediatul cotidian și o tratează cu o detașare ludică decelabilă în contrastul vizual dintre subiect și limbajul plastic adoptat. Nu judecă și nu tranșează ci privește tertipurile naturii umane și le pune în operă. Spectacolul cotidian este agresiv și copleșit de reflexele condiționate ale istoriei personale, dar şi de determinațiile tari ale unor modele pseudo-culturale. George Anghelescu nuanțează permanent una dintre ideile majore ale lui Nietzsche: “esența cea mai intimă a existenței este voința de putere”. Lucrările lui surprind, într-un vizual tumultuos, puterea stigmatului personal, adâncind prăpastia dintre adevăr și opinie. Artistul se anulează pe sine pictând mimetic o serie fotografică, apropiată aparent de banda desenată.

Urmărind firul cauzalității la Ștefan Ungureanu miza este revelarea unei speculații absurde, investigarea hazardului antropogen. Ștefan Ungureanu urmărește sistemul dinamic al funcționării fizice a Pământului și alege din structurile concrete acele elemente care pot deveni expresive în opera de artă.  Autenticitatea demersului său constă într-o supralicitare a senzorialului într-un câmp paradigmatic construit din acțiune și aparență.  În seria de lucrări „Battle for atropogen”, construcţii grafice ale unui desenator de excepţie, subiectul este un pretext formal pentru a folosi analiza dinamică a batimetriei într-o manieră spiritualizată.

Nimic nu mai este străin de experiența faptelor umane. Pornind de la această premisă George Anghelescu și Ștefan Ungureanu aduc istoria personală ca reper permanent în construcția discursului semiotic al operei de artă, văzută ca mijloc al exteriorizării, eliberării de fantasmele personale . În sensul heideggerean al punerii „în-operă-a-adevărului”, fiecare dintre ei face uz de memorie pentru interpretarea și diversificarea subiectului propus. Astfel semnificaţiile inițiale se generalizează până la disoluție, conflicte din  high-class-ul politicii mondiale devin doar pretexte universale pentru dezvoltarea unui conflict ideatic între doi creatori, în esență diferiți. Conflictul dintre ei depășește trivialul „si vis pacem para bellum” și dezvoltă acele elemente pozitive specifice contrariilor care reușesc să se valorifice reciproc.

 

George Aghelescu (n. 1985) este artist vizual, absolvent al Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti. A expus în Bucureşti, Ierusalim, New York, Roma. Realizează grafică publicistică pentru mai multe reviste din Bucureşti.

Ştefan Ungureanu (n. 1984) este artist vizual, absolvent al Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti. A expus în Aarau, Bucureşti, Halifax, Hunedoara, Lisabona, Madrid, Paris, Veneţia, Viena,  şi New York.

 

* Articol publicat in revista ARTA #2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s