Eliade și atelierul lui Stoenescu

Distins, elegant, zâmbitor, Eustaţiu Stoenescu a dus o viaţă stranie, uşor romantică şi încă nedesluşită. Fiind o prezenţă constantă în cer­curile mondene ale epocii, despre Stoenescu se păstrează imaginea unui personaj cosmopolit, rafinat şi cumva arogant. Pictor de mare talent, socotit de critică unul dintre cei mai mari portretişti ai vremii, Eustaţiu Stoenescu a intrat într-un con de umbră după cel de-al doilea război mondial, după moarte fiind aproape uitat.

Ia contact cu pictura la 15 ani, când pictorul francez Leopold Durangel (1828-1898) vine în casa părintească pentru a rea­li­za portretul mamei sale. După vizi­tarea Ex­po­ziţiei retrospective Ni­co­lae Grigo­rescu, des­chi­să în 1897 la Bucureşti, în sala Ateneului Român, se decide ireversibil să ur­me­ze acelaşi drum. Plea­că în Franţa împreună cu Nicolae Titulescu şi studiază pictura. Dacă la în­ce­put de drum tematica era tributară lui Grigo­rescu, treptat Stoenescu s-a desprins de orice influenţă, construindu-şi un stil pu­ternic perso­nalizat. În 1906, Stoenescu pictează camera ce i-a servit drept atelier în perioada stu­den­ţiei.

Lucrarea a fost expusă în acelaşi an la ex­po­ziţia Tinerimii artistice şi elogiată de critica de specialitate. Încăperea mansardată, luminată de o fereastră mare tăiată în aco­pe­riş, este mobilată auster; un pat îngust cu câ­teva perne colorate şi un raft plin cu di­vese obiecte decorative. Stoenescu picta cu fre­ne­zie zilnic în această mansardă foarte in­timă, întocmai cum, câţiva ani mai târziu, Mircea Eliade se va închide în încăperea lui mansardată pentru a-şi dedica acolo cât mai mult timp studiului. În afara minusculei în­că­peri în care îşi petreceau ore întregi mun­cind, comună celor doi oameni de cultură este pasiunea cu care şi-au dedicat viaţa mun­cii şi desăvârşirii carierei.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s