“Portretul poetului Alecu Văcărescu”

Portretul poetului Alecu Văcărescu este realizat în maniera specifică stilului Biedermeier. Lucrarea poartă o inscripţie interesantă în litere chirilice “Om care-n veacuri abia-l dă firea/ în grab răpitu-ne l-a pizmuirea” care face referire la moartea în condiţii necunoscute a poetului. Portretul îl reprezintă pe acesta într-o atitudine demnă şi grandioasă.  Chladek este atent la cele mai mici detalii legate de personalitatea poetului. Fruntea lată, privirea inteligentă, expresia feţei precum şi cărţie şi instrumentele de scris din planul secund fac trimitere evidentă la profesia intelectuală a personajului. Contemporani, Anton Chaldek şi Nicolae Filimon au aceleaşi preocupări în construcţia personajului: analiza fizionomistă. Izul oriental şi acurateţea cu care sunt construite personajele fac o punte evidentă de legătură între literatura şi creaţia plastică din secolul XIX. Analiza psihologică trece pe plan secund, în favoarea mesajului pe care ştiinţa citirii expresiei chipului îl trasmite deopotrivă privitorilor şi cititorilor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s